Vi har udviklet en modulopbygget commissioning proces som bygger på DS3090 fra maj 2014. Modellen gør det muligt at vælge en løsning, der som passer til den enkelte opgave, projektorganisering og bygherre. Dens elementer kan anvendes hver for sig, og samlet dækker de indholdet i DS3090 fuldstændigt. Klik på modellen for at se et stort billede.

Modellens hovedelementer er:

1. Kravstillelse:

Formulering af bygherres ønsker til det kommende byggeris indretning, drift, teknik og fleksibilitet inkl. bløde værdier som arbejdsklima, samarbejdsformer osv. Vi formulerer bygherrens krav, så de er præcise og målbare og ikke kan misfortolkes af de leverandører, der efterfølgende skal projektere og opføre byggeriet. Alle krav opstilles i en kravmatrix (Cx kravspecifikation) som anvendes gennem hele projektet, så det er nemt at overskue, hvad der er ønsket, og hvilke afvigelser, der tilgår projektet.

2. Granskning:

Gennem hele forløbet måles projektet op mod de stillede krav. Det giver som regel anledning til interessante diskussioner, der kan give bygherren mulighed for – på et oplyst grundlag – at genoverveje tidligere ønsker og træffe alternative valg. Alle diskussioner logges og gemmes, så man altid kan dokumentere de beslutninger, der tages undervejs.

3. Udbud:

I udbudsmaterialet indarbejdes krav til alle aktørers deltagelse i commissioning processen. Det sikrer, at alle ved, hvad der forventes af dem, og at alle får optimal mulighed for at prissætte deres ydelser.

4. Planlægning:

I starten af udførelsesfasen udarbejdes planer for uddannelse, dokumentation samt for, hvad der skal testes hvornår og hvordan. Det sikrer, at alle parter er enige fra starten af, og at man ikke skal diskutere aftalegrundlag i løbet af byggeprocessen.

5. Test og uddannelse:

Vi kan og vil sikre, at kvaliteten af det færdige byggeri er i orden! Derfor udvides entreprenørens egne tests med omhyggelige undersøgelser fokuseret på drifts- og energioptimering suppleret med tværfaglige tests af bl.a. indeklima. Desuden uddannes driftsherrens organisation, så den er helt parat til at overtage byggeriet ved aflevering.

6. Drift:

Når byggeriet er overdraget til driftsherren, følger vi op på bygningens performance og giver anbefalinger til reducering af evt. gener samt (hvis det ønskes) optimering af driften.