Vi opdager, hvor kæden potentielt kan falde af.

Og sørger for, at det ikke sker.

Hos Tholstrup Rådgivende Ingeniører har vi arbejdet med byggerådgivning i over 20 år. Vi kender alle byggeriets faser og alle de impliceredes interesser. Og vi kan og vil sikre, at byggeriet lever op til alle de stillede krav, og at man undgår de fejl og mangler, der skaber utilfredshed hos bygherren og belaster entreprenørens (og underleverandørernes) økonomi.

Ethvert byggeri står på tre “ben”: kvalitet, tid og økonomi. Ofte ser vi, at det er vigtigere for byggeriets parter, at byggeriet står færdigt til tiden og til prisen, end at kvaliteten er 100% i orden.

Vores opgave er at sikre, at kvaliteten kommer med, så byggeriet ikke bliver behæftet med fejl og mangler.

Vi kommer med forslag til ændringer og forbedringer – både i udbudsmaterialet og løbende gennem hele byggeprocessen – så bygherren kan træffe valg i tide (på et oplyst grundlag) og hele tiden ved, hvad han kan forvente af slutresultatet.

Vi bygger bro og skaber en tæt, proaktiv dialog mellem byggeriets parter. Det skaber arbejdsglæde og maksimalt engagement, så alle føler et ejerskab og vil kæmpe for både at levere til tiden og i den kvalitet, bygherren forventer.

Klik på menufeltet “Ydelser” og se vores proces, og hvad vi kan gøre for dig.